Tuyến Hà Tĩnh đi Hà Nội (Xe khách chất lượng cao Hoàng Long)

Xe khách chất lượng cao Hoàng Long tuyến Hà Tĩnh đi Hà Nội hàng ngày chạy các giờ sau:

Điểm đi Giờ đi Điểm đến Giờ đến Thời gian Bảng giá
Chuyến: 07:00  Đồng Nai – Hà Nội
Hà Tĩnh 0.641667 Hà Nội 0.9375 8:06 250,000
Chuyến: 07:00  HCM – Hà Nội
Hà Tĩnh 12:48 Hà Nội 20:54 8:06 250,000
Chuyến: 09:00  HCM – Hà Nội
Hà Tĩnh 14:48 Hà Nội 22:54 8:06 250,000
Chuyến: 11:00  Bình Dương – Hà Nội
Hà Tĩnh 13:54 Hà Nội 21:00 8:06 250,000
Chuyến: 11:00  HCM – Hà Nội
Hà Tĩnh 16:48 Hà Nội 0:54 8:06 250,000
Chuyến: 14:30  HCM – Quảng Ninh
Hà Tĩnh 19:18 Hà Nội 3:24 8:06 250,000
Chuyến: 15:00  HCM – Hà Nội
Hà Tĩnh 20:48 Hà Nội 4:54 8:06 250,000
Chuyến: 17:00  HCM – Móng Cái
Hà Tĩnh 22:48 Hà Nội 6:54 8:06 250,000
Chuyến: 17:00  HCM – Thái Nguyên
Hà Tĩnh 22:48 Hà Nội 6:54 8:06 250,000
Chuyến: 17:30  Cần Thơ – Lạng Sơn
Hà Tĩnh 3:30 Hà Nội 11:36 8:06 250,000
Chuyến: 19:00  HCM – Hà Nội
Hà Tĩnh 0:48 Hà Nội 8:54 8:06 250,000
Chuyến: 23:00  HCM – Hà Nội
Hà Tĩnh 4:48 Hà Nội 12:54 8:06 250,000

Đặt vé trực tuyến:

- Tại Hà Nội: 0983.66.11.70;     0916.900.946;     0903.224.808

- Tại Hà Tĩnh: 039.3898988

Xem thêm:

Danh sách các tuyến xe khách chất lượng cao Hoàng Long

Posted in Chi tiết các tuyến xe khách chất lượng cao Hoàng Long, Hà Nội, Hà Tĩnh, Tuyến xe khách Hoàng Long từ Hà Tĩnh | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Tuyến Hà Tĩnh đi Gia Lai (Xe khách chất lượng cao Hoàng Long)

Xe khách chất lượng cao Hoàng Long tuyến Hà Tĩnh đi Gia Lai hàng ngày chạy các giờ sau:

Điểm đi Giờ đi Điểm đến Giờ đến Thời gian Bảng giá
Chuyến: 20:00  Hải Phòng – Đăk lăk
Hà Tĩnh 4:42 Gia Lai 21:00 17:18 530,000

Đặt vé trực tuyến:

- Tại Hà Nội: 0983.66.11.70;     0916.900.946;     0903.224.808

- Tại Hà Tĩnh: 039.3898988

Xem thêm:

Danh sách các tuyến xe khách chất lượng cao Hoàng Long

Posted in Chi tiết các tuyến xe khách chất lượng cao Hoàng Long, Gia Lai, Hà Tĩnh, Tuyến xe khách Hoàng Long từ Hà Tĩnh | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Tuyến Hà Tĩnh đi Đồng Nai (Xe khách chất lượng cao Hoàng Long)

Xe khách chất lượng cao Hoàng Long tuyến Hà Tĩnh đi Đồng Nai hàng ngày chạy các giờ sau:

Điểm đi Giờ đi Điểm đến Giờ đến Thời gian Bảng giá
Chuyến: 06:00  Hà Nội – HCM
Hà Tĩnh 14:06 Đồng Nai 19:32 29:26:00 710,000
Chuyến: 07:00  Hà Nội – HCM
Hà Tĩnh 15:06 Đồng Nai 20:32 29:26:00 710,000
Chuyến: 08:00  Hà Nội – HCM
Hà Tĩnh 16:06 Đồng Nai 21:32 29:26:00 710,000
Chuyến: 09:00  Hải Phòng – HCM
Hà Tĩnh 17:42 Đồng Nai 22:08 29:26:00 710,000
Chuyến: 11:00  Hà Nội – HCM
Hà Tĩnh 19:06 Đồng Nai 0:32 29:26:00 710,000
Chuyến: 13:00  Hà Nội – HCM
Hà Tĩnh 21:06 Đồng Nai 2:32 29:26:00 710,000
Chuyến: 15:00  Hà Nội – HCM
Hà Tĩnh 23:06 Đồng Nai 4:32 29:26:00 710,000
Chuyến: 15:00  Thái Nguyên – HCM
Hà Tĩnh 0:54 Đồng Nai 5:20 29:26:00 710,000
Chuyến: 17:00  Lạng Sơn – Cần Thơ
Hà Tĩnh 4:30 Đồng Nai 9:56 29:26:00 710,000
Chuyến: 17:00  Móng Cái – HCM
Hà Tĩnh 8:54 Đồng Nai 13:20 29:26:00 710,000
Chuyến: 18:30  Hải Phòng – HCM
Hà Tĩnh 2:12 Đồng Nai 7:38 29:26:00 710,000
Chuyến: 19:00  Quảng Ninh – HCM
Hà Tĩnh 5:18 Đồng Nai 10:44 29:26:00 710,000
Chuyến: 19:30  Hải Phòng – HCM
Hà Tĩnh 3:12 Đồng Nai 8:38 29:26:00 710,000
Chuyến: 23:00  Hà Nội – HCM
Hà Tĩnh 7:06 Đồng Nai 12:32 29:26:00 710,000

Đặt vé trực tuyến:

- Tại Hà Nội: 0983.66.11.70;     0916.900.946;     0903.224.808

- Tại Hà Tĩnh: 039.3898988

Xem thêm:

Danh sách các tuyến xe khách chất lượng cao Hoàng Long

Posted in Chi tiết các tuyến xe khách chất lượng cao Hoàng Long, Hà Tĩnh, Tuyến xe khách Hoàng Long từ Hà Tĩnh, Đồng Nai | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Tuyến Hà Tĩnh đi Đăk Lăk (Xe khách chất lượng cao Hoàng Long)

Xe khách chất lượng cao Hoàng Long tuyến Hà Tĩnh đi Đăk Lăk hàng ngày chạy các giờ sau:

Điểm đi Giờ đi Điểm đến Giờ đến Thời gian Bảng giá
Chuyến: 20:00  Hải Phòng – Đăk lăk
Hà Tĩnh 4:42 Đăk lăk 0:36 20:54 580,000

Đặt vé trực tuyến:

- Tại Hà Nội: 0983.66.11.70;     0916.900.946;     0903.224.808

- Tại Hà Tĩnh: 039.3898988

Xem thêm:

Danh sách các tuyến xe khách chất lượng cao Hoàng Long

Posted in Chi tiết các tuyến xe khách chất lượng cao Hoàng Long, Hà Tĩnh, Tuyến xe khách Hoàng Long từ Hà Tĩnh, Đăk Lăk | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Tuyến Hà Tĩnh đi Đà Nẵng (Xe khách chất lượng cao Hoàng Long)

Xe khách chất lượng cao Hoàng Long tuyến Hà Tĩnh đi Đà Nẵng hàng ngày chạy các giờ sau:

Điểm đi Giờ đi Điểm đến Giờ đến Thời gian Bảng giá
Chuyến: 06:00  Hà Nội – HCM
Hà Tĩnh 14:06 Đà Nẵng 23:54 9:48 290,000
Chuyến: 07:00  Hà Nội – HCM
Hà Tĩnh 15:06 Đà Nẵng 0:54 9:48 290,000
Chuyến: 08:00  Hà Nội – HCM
Hà Tĩnh 16:06 Đà Nẵng 1:54 9:48 290,000
Chuyến: 09:00  Hải Phòng – HCM
Hà Tĩnh 17:42 Đà Nẵng 2:30 9:48 290,000
Chuyến: 11:00  Hà Nội – HCM
Hà Tĩnh 19:06 Đà Nẵng 4:54 9:48 290,000
Chuyến: 13:00  Hà Nội – HCM
Hà Tĩnh 21:06 Đà Nẵng 6:54 9:48 290,000
Chuyến: 15:00  Hà Nội – HCM
Hà Tĩnh 23:06 Đà Nẵng 8:54 9:48 290,000
Chuyến: 15:00  Thái Nguyên – HCM
Hà Tĩnh 0:54 Đà Nẵng 9:42 9:48 290,000
Chuyến: 17:00  Lạng Sơn – Cần Thơ
Hà Tĩnh 4:30 Đà Nẵng 13:18 9:48 290,000
Chuyến: 17:00  Móng Cái – HCM
Hà Tĩnh 8:54 Đà Nẵng 17:42 9:48 290,000
Chuyến: 18:30  Hải Phòng – HCM
Hà Tĩnh 2:12 Đà Nẵng 11:00 9:48 290,000
Chuyến: 19:00  Quảng Ninh – HCM
Hà Tĩnh 5:18 Đà Nẵng 14:06 9:48 290,000
Chuyến: 19:00  Hải Phòng – Vũng Tàu
Hà Tĩnh 3:42 Đà Nẵng 12:30 9:48 290,000
Chuyến: 19:30  Hải Phòng – HCM
Hà Tĩnh 3:12 Đà Nẵng 12:00 9:48 290,000
Chuyến: 20:00  Hải Phòng – Đăk lăk
Hà Tĩnh 4:42 Đà Nẵng 13:30 9:48 290,000
Chuyến: 23:00  Hà Nội – HCM
Hà Tĩnh 7:06 Đà Nẵng 16:54 9:48 290,000

Đặt vé trực tuyến:

- Tại Hà Nội: 0983.66.11.70;     0916.900.946;     0903.224.808

- Tại Hà Tĩnh: 039.3898988

Xem thêm:

Danh sách các tuyến xe khách chất lượng cao Hoàng Long

Posted in Chi tiết các tuyến xe khách chất lượng cao Hoàng Long, Hà Tĩnh, Tuyến xe khách Hoàng Long từ Hà Tĩnh, Đà Nẵng | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Tuyến Hà Tĩnh đi Cần Thơ (Xe khách chất lượng cao Hoàng Long)

Xe khách chất lượng cao Hoàng Long tuyến Hà Tĩnh đi Cần Thơ hàng ngày chạy các giờ sau:

Điểm đi Giờ đi Điểm đến Giờ đến Thời gian Bảng giá
Chuyến: 17:00  Lạng Sơn – Cần Thơ
Hà Tĩnh 4:30 Cần Thơ 14:30 34:00:00 820,000

Đặt vé trực tuyến:

- Tại Hà Nội: 0983.66.11.70;     0916.900.946;     0903.224.808

- Tại Hà Tĩnh: 039.3898988

Xem thêm:

Danh sách các tuyến xe khách chất lượng cao Hoàng Long

Posted in Cần Thơ, Chi tiết các tuyến xe khách chất lượng cao Hoàng Long, Hà Tĩnh, Tuyến xe khách Hoàng Long từ Hà Tĩnh | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Tuyến Hà Tĩnh đi Bình Thuận (Xe khách chất lượng cao Hoàng Long)

Xe khách chất lượng cao Hoàng Long tuyến Hà Tĩnh đi Bình Thuận hàng ngày chạy các giờ sau:

Điểm đi Giờ đi Điểm đến Giờ đến Thời gian Bảng giá
Chuyến: 06:00  Hà Nội – HCM
Hà Tĩnh 14:06 Bình Thuận 15:00 25:54:00 690,000
Chuyến: 07:00  Hà Nội – HCM
Hà Tĩnh 15:06 Bình Thuận 16:00 25:54:00 690,000
Chuyến: 08:00  Hà Nội – HCM
Hà Tĩnh 16:06 Bình Thuận 17:00 25:54:00 690,000
Chuyến: 09:00  Hải Phòng – HCM
Hà Tĩnh 17:42 Bình Thuận 18:36 25:54:00 690,000
Chuyến: 11:00  Hà Nội – HCM
Hà Tĩnh 19:06 Bình Thuận 20:00 25:54:00 690,000
Chuyến: 13:00  Hà Nội – HCM
Hà Tĩnh 21:06 Bình Thuận 22:00 25:54:00 690,000
Chuyến: 15:00  Hà Nội – HCM
Hà Tĩnh 23:06 Bình Thuận 0:00 25:54:00 690,000
Chuyến: 15:00  Thái Nguyên – HCM
Hà Tĩnh 0:54 Bình Thuận 1:48 25:54:00 690,000
Chuyến: 17:00  Lạng Sơn – Cần Thơ
Hà Tĩnh 4:30 Bình Thuận 5:24 25:54:00 690,000
Chuyến: 17:00  Móng Cái – HCM
Hà Tĩnh 8:54 Bình Thuận 9:48 25:54:00 690,000
Chuyến: 18:30  Hải Phòng – HCM
Hà Tĩnh 2:12 Bình Thuận 3:06 25:54:00 690,000
Chuyến: 19:00  Quảng Ninh – HCM
Hà Tĩnh 5:18 Bình Thuận 6:12 25:54:00 690,000
Chuyến: 19:00  Hải Phòng – Vũng Tàu
Hà Tĩnh 3:42 Bình Thuận 4:36 25:54:00 690,000
Chuyến: 19:30  Hải Phòng – HCM
Hà Tĩnh 3:12 Bình Thuận 4:06 25:54:00 690,000
Chuyến: 23:00  Hà Nội – HCM
Hà Tĩnh 7:06 Bình Thuận 8:00 25:54:00 690,000

Đặt vé trực tuyến:

- Tại Hà Nội: 0983.66.11.70;     0916.900.946;     0903.224.808

- Tại Hà Tĩnh: 039.3898988

Xem thêm:

Danh sách các tuyến xe khách chất lượng cao Hoàng Long

Posted in Bình Thuận, Chi tiết các tuyến xe khách chất lượng cao Hoàng Long, Hà Tĩnh | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Tuyến Hà Tĩnh đi Bình Định (Xe khách chất lượng cao Hoàng Long)

Xe khách chất lượng cao Hoàng Long tuyến Hà Tĩnh đi Bình Định hàng ngày chạy các giờ sau:

Điểm đi Giờ đi Điểm đến Giờ đến Thời gian Bảng giá
Chuyến: 06:00  Hà Nội – HCM
Hà Tĩnh 14:06 Bình Định 5:00 15:54 440,000
Chuyến: 07:00  Hà Nội – HCM
Hà Tĩnh 15:06 Bình Định 6:00 15:54 440,000
Chuyến: 08:00  Hà Nội – HCM
Hà Tĩnh 16:06 Bình Định 7:00 15:54 440,000
Chuyến: 09:00  Hải Phòng – HCM
Hà Tĩnh 17:42 Bình Định 8:36 15:54 440,000
Chuyến: 11:00  Hà Nội – HCM
Hà Tĩnh 19:06 Bình Định 10:00 15:54 440,000
Chuyến: 13:00  Hà Nội – HCM
Hà Tĩnh 21:06 Bình Định 12:00 15:54 440,000
Chuyến: 15:00  Hà Nội – HCM
Hà Tĩnh 23:06 Bình Định 14:00 15:54 440,000
Chuyến: 15:00  Thái Nguyên – HCM
Hà Tĩnh 0:54 Bình Định 15:48 15:54 440,000
Chuyến: 17:00  Lạng Sơn – Cần Thơ
Hà Tĩnh 4:30 Bình Định 19:24 15:54 440,000
Chuyến: 17:00  Móng Cái – HCM
Hà Tĩnh 8:54 Bình Định 23:48 15:54 440,000
Chuyến: 18:30  Hải Phòng – HCM
Hà Tĩnh 2:12 Bình Định 17:06 15:54 440,000
Chuyến: 19:00  Quảng Ninh – HCM
Hà Tĩnh 5:18 Bình Định 20:12 15:54 440,000
Chuyến: 19:00  Hải Phòng – Vũng Tàu
Hà Tĩnh 3:42 Bình Định 18:36 15:54 440,000
Chuyến: 19:30  Hải Phòng – HCM
Hà Tĩnh 3:12 Bình Định 18:06 15:54 440,000
Chuyến: 23:00  Hà Nội – HCM
Hà Tĩnh 7:06 Bình Định 22:00 15:54 440,000

Đặt vé trực tuyến:

- Tại Hà Nội: 0983.66.11.70;     0916.900.946;     0903.224.808

- Tại Hà Tĩnh: 039.3898988

Xem thêm:

Danh sách các tuyến xe khách chất lượng cao Hoàng Long

Posted in Bình Định, Chi tiết các tuyến xe khách chất lượng cao Hoàng Long, Hà Tĩnh, Tuyến xe khách Hoàng Long từ Hà Tĩnh | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Tuyến Hà Tĩnh đi Bắc Ninh (Xe khách chất lượng cao Hoàng Long)

Xe khách chất lượng cao Hoàng Long tuyến Hà Tĩnh đi Bắc Ninh hàng ngày chạy các giờ sau:

Điểm đi Giờ đi Điểm đến Giờ đến Thời gian Bảng giá
Chuyến: 17:30  Cần Thơ – Lạng Sơn
Hà Tĩnh 3:30 Bắc Ninh 12:48 9:18 310,000

Đặt vé trực tuyến:

- Tại Hà Nội: 0983.66.11.70;     0916.900.946;     0903.224.808

- Tại Hà Tĩnh: 039.3898988

Xem thêm:

Danh sách các tuyến xe khách chất lượng cao Hoàng Long

Posted in Bắc Ninh, Chi tiết các tuyến xe khách chất lượng cao Hoàng Long, Hà Tĩnh, Tuyến xe khách Hoàng Long từ Hà Tĩnh | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Tuyến Hà Tĩnh đi Bắc Giang (Xe khách chất lượng cao Hoàng Long)

Xe khách chất lượng cao Hoàng Long tuyến Hà Tĩnh đi Bắc Giang hàng ngày chạy các giờ sau:

Điểm đi Giờ đi Điểm đến Giờ đến Thời gian Bảng giá
Chuyến: 17:30  Cần Thơ – Lạng Sơn
Hà Tĩnh 3:30 Bắc Giang 12:48 9:18 310,000

Đặt vé trực tuyến:

- Tại Hà Nội: 0983.66.11.70;     0916.900.946;     0903.224.808

- Tại Hà Tĩnh: 039.3898988

Xem thêm:

Danh sách các tuyến xe khách chất lượng cao Hoàng Long

Posted in Bắc Giang, Chi tiết các tuyến xe khách chất lượng cao Hoàng Long, Hà Tĩnh, Tuyến xe khách Hoàng Long từ Hà Tĩnh | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment