Tuyến Đà Nẵng đi Sài Gòn (Hồ Chí Minh) (Xe khách chất lượng cao Hoàng Long)

Xe khách chất lượng cao Hoàng Long tuyến Đà Nẵng đi Hồ Chí Minh (Sài Gòn) hàng ngày chạy các giờ sau:

Điểm đi Giờ đi Điểm đến Giờ đến Thời gian Bảng giá
Chuyến: 06:00  Hà Nội – HCM
Đà Nẵng 22:54 Hồ Chí Minh 19:00 21:06 450,000
Chuyến: 07:00  Hà Nội – HCM – Xuất bến ngày: 2013-03-29
Đà Nẵng 23:54 Hồ Chí Minh 20:00 21:06 450,000
Chuyến: 09:00  Hải Phòng – HCM
Đà Nẵng 2:24 Hồ Chí Minh 23:30 21:06 450,000
Chuyến: 11:00  Hà Nội – HCM
Đà Nẵng 3:54 Hồ Chí Minh 0:00 21:06 450,000
Chuyến: 13:00  Hà Nội – HCM
Đà Nẵng 5:54 Hồ Chí Minh 2:00 21:06 450,000
Chuyến: 15:00  Hà Nội – HCM
Đà Nẵng 7:54 Hồ Chí Minh 4:00 21:06 450,000
Chuyến: 15:00  Thái Nguyên – HCM
Đà Nẵng 9:54 Hồ Chí Minh 6:00 21:06 450,000
Chuyến: 17:00  Lạng Sơn – Cần Thơ
Đà Nẵng 13:24 Hồ Chí Minh 10:30 21:06 450,000
Chuyến: 17:00  Móng Cái – HCM
Đà Nẵng 17:48 Hồ Chí Minh 14:54 21:06 450,000
Chuyến: 18:30  Hải Phòng – HCM
Đà Nẵng 11:54 Hồ Chí Minh 8:00 21:06 450,000
Chuyến: 19:00  Quảng Ninh – HCM
Đà Nẵng 13:42 Hồ Chí Minh 10:48 21:06 450,000
Chuyến: 19:30  Hải Phòng – HCM
Đà Nẵng 12:54 Hồ Chí Minh 9:00 21:06 450,000
Chuyến: 23:00  Hà Nội – HCM
Đà Nẵng 15:54 Hồ Chí Minh 12:00 21:06 450,000

Đặt vé trực tuyến:

- Tại Hà Nội: 0983.66.11.70;     0916.900.946;     0903.224.808

- Tại Đà Nẵng: 0511.3661661

Xem thêm:

Danh sách các tuyến xe khách chất lượng cao Hoàng Long

This entry was posted in Chi tiết các tuyến xe khách chất lượng cao Hoàng Long, Hồ Chí Minh, Tuyến xe khách Hoàng Long từ Đà Nẵng, Đà Nẵng and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>