Tuyến Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đi Ninh Thuận (Xe khách chất lượng cao Hoàng Long)

Xe khách chất lượng cao Hoàng Long tuyến Sài Gòn (Hồ Chí Minh) đi Ninh Thuận hàng ngày chạy các giờ sau:

Điểm đi Giờ đi Điểm đến Giờ đến Thời gian Bảng giá
Chuyến: 07:00  HCM – Hà Nội
Hồ Chí Minh 7:00 Ninh Thuận 15:00 8:00 190,000
Chuyến: 08:00  HCM – Hải Phòng
Hồ Chí Minh 8:00 Ninh Thuận 16:00 8:00 190,000
Chuyến: 09:00  HCM – Hà Nội
Hồ Chí Minh 9:00 Ninh Thuận 17:00 8:00 190,000
Chuyến: 11:00  HCM – Hà Nội
Hồ Chí Minh 11:00 Ninh Thuận 19:00 8:00 190,000
Chuyến: 14:30  HCM – Quảng Ninh
Hồ Chí Minh 14:30 Ninh Thuận 22:30 8:00 190,000
Chuyến: 15:00  HCM – Hà Nội
Hồ Chí Minh 15:00 Ninh Thuận 23:00 8:00 190,000
Chuyến: 17:00  HCM – Móng Cái
Hồ Chí Minh 17:00 Ninh Thuận 1:00 8:00 190,000
Chuyến: 17:00  HCM – Thái Nguyên
Hồ Chí Minh 17:00 Ninh Thuận 1:00 8:00 190,000
Chuyến: 17:30  Cần Thơ – Lạng Sơn
Hồ Chí Minh 21:06 Ninh Thuận 5:06 8:00 190,000
Chuyến: 18:30  HCM – Hải Phòng
Hồ Chí Minh 18:30 Ninh Thuận 2:30 8:00 190,000
Chuyến: 19:00  HCM – Hà Nội
Hồ Chí Minh 19:00 Ninh Thuận 3:00 8:00 190,000
Chuyến: 20:00  HCM – Hải Phòng
Hồ Chí Minh 20:00 Ninh Thuận 4:00 8:00 190,000
Chuyến: 23:00  HCM – Hà Nội
Hồ Chí Minh 23:00 Ninh Thuận 7:00 8:00 190,000

Đặt vé trực tuyến:

- Tại Hà Nội: 0983.66.11.70;     0916.900.946;     0903.224.808

- Tại Hồ Chí Minh: 08.35.113.113

Xem thêm:

Danh sách các tuyến xe khách chất lượng cao Hoàng Long

This entry was posted in Chi tiết các tuyến xe khách chất lượng cao Hoàng Long, Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Tuyến xe khách Hoàng Long từ Hồ Chí Minh and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>